ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΙΟΛΗ –ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Ε.Ε
Χoνδρικό Εμπόριο – Εισαγωγές Διακοσμητικών Ειδών & Επίπλων

Ναύπλιου 16Β, Αδάμες 14564, Κηφισιά
Τηλ. 210 8075110, fax. 210 8075710
decorim@otenet.gr